11 grudniao godzinie 20:00

Jak zawsze zapraszamy do mikrofonu wszystkich chętnych do zabawy! karaoke poprawadzi DJ SPOON